Du är här: / UTKLIPPAN / Leverantörer

 

Fakturering inom UTKLIPPAN FASTIGHETER.

All fakturering till bolag inom Utklippan Fastigheter fr. o m. 2017-01-01 ska ske till extern fakturadress hos Banctec. Samtliga förhållande nedan skall vara uppfyllda för en snabb och korrekt fakturahantering och därmed betalning. Observera att fakturor ska vara utställda på rätt beställande Utklippan Fastigheter bolag enligt nedan med 30 dagars betalningstid och utan avgifter för pappersfaktura.

 

Fakturaadress är en av dessa två varianter: 

Alternativ 1

Alternativ 2

Utklippan Fastigheter XXXX   (enligt nedan)

Kund-id LKH YYYY    (enligt nedan)

FE 108

105 69 Stockholm

 

Utklippan Fastigheter XXXX   (enligt nedan)

FE 108, Kund-id LKH YYYY    (enligt nedan)

105 69 Stockholm

 

Denna adress måste återfinnas på fakturan och på kuvertet, såvida ni inte använder fönsterkuvert. Om Kund-id saknas kommer Ni att få fakturan i retur för komplettering. Det är viktigt att kuverten endast innehåller fakturor och fakturabilagor. Annan post som tidigare har gått i samma kuvert adresseras direkt till oss och inte till Banctec. Ska ni bifoga bilagor till en faktura ska de skickas in i samma kuvert eller i samma mail som fakturan.

 

Fakturaformat

1.     I första hand ska faktura utställas som efaktura. Om ni vill skicka eFakturor till oss ska de skickas till vårt ISO-nummer 0007ZZZZZZZZZZ, där Z är vårt organisationsnummer. Vår VAN-operatör är Basware.

 

2.     I det fallet alternativ med efaktura inte finns, kan faktura sändas som pdf faktura. Pdf-fakturor till oss ska skickas till lkh0000@tps.banctec.se. En faktura/mail.

Det kommer ingen bekräftelse till er att fakturan gått igenom men om den inte skulle gå fram så får ni ett felmeddelande. Det är viktigt att fakturan är märkt med LKH-nummer samt att ni inte har med någon logga eller signatur i mailet. Fakturor som mailas till Banctec får ej överstiga 4MB.

 

3.     Endast i undantagsfall accepteras att fakturor skickas med pappersfakturor till fakturaadressen. Fakturor som skickas in via post till Banctec får ej överstiga 1600 sidor.

Vidare är det ett informationskrav avseende utseendet på fakturan när den kommer till Banctec för behandling. Dessa uppgifter ska alltid framgå och stå på samma ställe på fakturan:

·       Bankgironummer

·       Fakturanummer

·       Objektsbeteckning (fakturamärkning) (typ VL22 eller D2)

·       Referensbegrepp (anges under rubriken “Er referens” på fakturan) dvs vår handläggare.

·       Fakturadatum

·       Totalbelopp

·       Momsbelopp

·       OCR-nummer

Utklippan Fastigheter i Blekinge  (Enskild firma)

Kund-id LKH 1642                                                           ISO nr 00076304223305

Org nr: 630422-3305                                                         ort:                 Karlskrona

Objekt

 

Fastighet

Adress

Postort

Postnr

Ansv.

VL22

 

Von Löwen 22

Amiralitetsgatan 10

Konstapelsgatan 17

Trossö

 

371 30

JO

T8

 

Tidlund 8

Riksvägen 52

Lyckeby

371 62

RC

R14

 

Ruthensparre 14

Ronnebygatan 6

Trossö

371 32

SO

T10

 

Taube 10

Varvsgatan 12

Trossö

371 30

JO

T12

 

Törnström 12

V Köpmansgatan 11

Bryggaregatan 2

Trossö

 

371 34

RC

O9

 

Odin 9

Fisktorget 5

Trossö

371 36

SO

B4

 

Bagaren 4

Gamla Slottsvägen 2

Lyckeby

371 62

RC

B7

 

Bagaren 7

Slottsvägen 11

Lyckeby

371 62

JO

S1

 

Skölden 1

Gjuterivägen 1, 3

Lyckeby

371 62

RC

S2

 

Skölden 2

Gjuterivägen 7

Lyckeby

371 62

RC

S3

 

Skölden 3

Gjuterivägen 5

Lyckeby

371 62

RC

 

Utklippan AB 

med bifirmor; Utklippan Affärsutveckling AB och Utklippan Fastigheter AB

Kund-id LKH 1643                                                           ISO nr 0007556648-6428

Org nr: 556648-6428                                                         ort:                 Karlskrona

 

 

 

 

 

 

 

 

Utklippan Fastigheter Brisen AB 

Kund-id LKH 1644                                                           ISO nr 0007556539-7261

 

Org nr: 556539-7261                                                         ort:                 Karlskrona

T14

 

Tersmeden 14

Kyrkogatan 6 A- C

Trossö

371 32

SO

B1

 

Brisen 1

Snapphanevägen 4 A & B

Galgamarken

371 30

RC

 

Utklippan Fastigheter Viborg AB   

Kund-id LKH 1645                                                           ISO nr 0007556686-4269

Org nr: 556686-4269                                                         ort:                 Karlskrona

V27

 

Viborg 27

N. Smedjegatan 31

Trossö

371 32

SO

 

Utklippan Fastigheter Drillborren AB                  

Kund-id LKH 1646                                                           ISO nr 0007559063-6642

Org nr: 559063-6642                                                         ort:                 Karlskrona

D2

 

Drillborren 2

Tennvägen 3

Torskors

371 24

RC

 

Utklippan Fastigheter Sydost         

Kund-id LKH 1647                                                           ISO nr 0007900716-3174

Org nr: 900716-3174                                                         ort:                 Karlskrona

S23

 

Saga 23

Krister Hornsgatan 6

Trossö

371 36

MH

 

Bolagsadresser är samma för samtliga och framgår av sidfoten.

Vid frågor angående fakturor kontakta Martin Harrtoft; info@utklippan.se,   0733-46 18 56.