Du är här: / HYRESGÄSTINFO / Att bo

Allmän information ATT BO

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning måste godkännas av hyresvärden. Då är det viktigt att vi får in kontaktuppgifter på hyresgästen som ska bo i andra hand, och hur lång tid andrahandsuthyrningen ska löpa samt vad skälet är till andrahandsuthyrningen. Viktigt att veta är dock, att den som står på det ursprungliga hyreskontraktet bär fulla ansvaret om något skulle hända eller om hyror inte betalas i tid. Andrahandsuthyrning godkänns endast om särskilda skäl finns.

Balkong
Njut av din balkong, men tänk på att hänga dina blomlådor på insidan av räcket, annars finns det risk för att dessa ramlar ner på förbipasserande. Skaka inte mattor från balkongen, då din granne riskerar får in dammet i sin lägenhet. Att grilla eller elda är förenat med brandrisk och är inte tillåtet. El-grill kan dock vara ett alternativ men tänk på dina grannar så de inte får in rök eller matos i sin lägenhet. Det är inte tillåtet att kasta fimpar eller annat från balkongen.

Brand
Vid brand ring 112. Använd aldrig hiss vid utrymning.

Brandvarnare
Brandvarnare finns monterad i varje lägenhet. Skötsel sker av hyresgäst som ska hålla brandvarnaren ren, funktionsprova den samt byta standardbatterier.

Djur
Djur är inte tillåtet i tvättstuga och allmänna utrymmen. Observera att för djur som kan verka störande eller oroande för grannarna måste du ha tillstånd av hyresvärden. Skador som uppkommer i lägenhet orsakade av husdjur får bekostas av hyresgästen senast vid utflyttning.

Eget montage/installation
Av lås, antenner, diskmaskin, tvättmaskin, balkongskydd mm är inte tillåtet utan skriftligt godkännande av hyresvärden. Alla installationer måste ske fackmannamässigt och skall anmälas till oss för besiktning. Observera att du är ansvar för eventuella skador som uppstår inklusive följdskador som t ex vattenskador.

El
Elkraftleverantör är Affärsverken Karlskrona. De nås på telefon 0455-783 00.
Som hyresgäst ansvar du för byte av förbrukningsdelar som lampor, lysrör, glimtändare och säkringar. Undersök och byt själv innan du ringer felanmälan.

Felanmälan
Sker till oss på telefon 0455-805 50, vi har telefontid vardagar mellan 9.30-12.00. Kan du inte ringa under denna tid, lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp så snart vi har möjlighet. Felanmälan kan även göras via e-post eller via vår hemsida. Var noga med att uppge om vi får gå in med huvudnyckel.

Förråd
Till de flesta lägenheter hör lägenhetsförråd enligt hyreskontraktet. Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Det får heller inte finnas miljö- eller brandfarliga ämnen i förråden. Blockera inte gångarna utanför förråden med saker, då det måste vara fri passage. Lägenhetsförråd är märkta med lägenhetsnummer.

Hemförsäkring
Du måste ha hemförsäkring för din lägenhet från första till sista dagen.

Hiss
Där vi har hiss har vi serviceavtal med ThyssenKrupp. Vid hisstopp med personer fast i hissen, så ring Thyssen jour på telefon 0200-88 78 78, övriga fel på hissen anmäls till vår felanmälan.

Hänsyn - Störning
Stör ej grannar med musik o dylikt, särskild hänsyn skall visas mellan 22.00 och 07.00. Om ni ska ha fest, förvarna dina grannar. Hög musik som stör boende kan betraktas som störning och störningar kan i sin tur leda till att man förlorar rätten till sin lägenhet. Upplever du allvarlig störning kan du ringa vår jourtjänst, vid behov rycker väktare ut. Vid konstaterad störning får hyresgästen som stör en varning och blir dessutom debiterad för väktarutryckningen. Den som anmäler är alltid anonym.

Internet
Bredband finns från Com Hem samt Karlskronaporten, se under respektive fastighet. Felanmälan sker direkt till leverantören.

Jourtjänst och störningsjour

Vid akuta ärenden kvällar och helger kan ni ringa vår jourtjänst på telefon 0455-807 50. Jourtjänsten ska INTE användas dagtid eller för triviala ärenden utan endast när verkligt behov uppstår plötsligt. Exempel på akuta ärenden kan vara vattenskada, låsöppning mm som uppstår akut och inte kan vänta till nästa arbetsdag. Låsöppning betalas alltid av hyresgästen. Under dagtid går det att tala in på telefonsvararen utöver telefontiden. Fel anmält jourutryckning kan medföra att du blir kostnadsansvarig.

Hatthylla
Då de flesta hyresgäster vill ha sin egen variant av hatthylla, tillhandahåller vi inte någon sådan såvida det inte finns en monterad.

Låsöppning
Låsöppning kan betällas av hyresgäst. Vid låsöppning utgår alltid en avgift, minimiavgift är 800 kronor. Du måste visa legitimation samt betala avgiften för att vi skall låsa upp. Samma gäller även när jouren utför låsöppning. Då måste du som hyresgäst kunna legitimera dig för att bli insläppt i din lägenhet. Du får inte gå in i lägenheten för att hämta din legitimation utan legitimering skall ske innan jouren låser upp dörren. Vi rekommenderar att man har en extra nyckel på annat ställe än bara i lägenheten.

Målning och tapetsering

Vi målar och tapetserar i lägenheterna med skäliga intervall. Önskar du måla eller tapetsera själv för att få lägenheten i din egen smak, så kontakta oss. Vi godkänner endast vitt i våra lägenheter vid ommålning eller tapetsering. Vill man ha annan färg än vitt får man bekosta detta själv och återställa vid utflyttning sedan. Vi godkänner inte heller att man målar på tapet utan då är det omtapetsering som gäller. Vid oklarheter kontakta oss först. Eget arbete måste ske fackmannamässigt och anmälas till oss för besiktning omgående efter det är klart.

Nycklar
Nyckelkopiering sker endast via hyresvärden. Montering av separat lås, typ sjutillhållarlås får ej göras utan skriftlig tillåtelse av hyresvärden. Vid låsöppning utgår alltid en avgift, minimiavgift 800 kronor.

Parkering
Vi kan ofta erbjuda parkering eller garage. Kolla under fastighetsinformationen eller kontakta oss.

Persienner
Vi tilhandahåller eller underhåller inte persienner, rullgardiner eller liknande.

Rökning
Rökning är inte tillåtet i lägenheten eller i de allmänna utrymmena i fastigheten. Om röklukt kan förmärkas i lägenheten vid avflyttning blir utflyttande hyresgäst ersättningsskyldig för åtgärdena.

Skadedjursförsäkring
Skadedjursförsäkring finns hos Anticimex. Anmälan görs till Anticimex ochfelanmälan.

Sopsortering och Miljön

Idag är det en självklarhet att vi sopsorterar och lägger var sak så det ger minst miljöpåverkan. Det innebär att du i lägenheten måste skilja på soporna på ett sätt som passar dig för att kunna lägga de på rätt plats och på så sätt skapa möjlighet till återanvändning. I de flesta lägenheterna finns det källsorteringskärl som ett stöd för flera fraktioner. Det blir snart skrymmande och tar plats, varför det kräva att du är aktiv och tänker på att ta med sopor allt som ofta då du har ärende ut. Tänk ända att du har burit in allt själv en gång tillsammans med varorna i sig.

I alla hus finns det miljörum med minst 3 olika fraktioner, det är brännbart, kompost och deponi. I flertalet har vi som ytterligare service fastighetsnära hämtning av flera förpackningsfraktioner. Ansvaret före insamlande av dess åvilar egentligen FTI som ombesörjer Återvinningsstationer runt om i landet, men tyvärr på många ställen alltför glest. Ibland fungerar det bra och ibland mindre bra. Det kan inte bli bättre än sammantaget hur var och en sköter sin del. Det gäller att först och främst ha sina sopor separerade och sedan slänga de i korrekt kärl. Om det finns flera kärl med samma fraktion så släng det i det som är minst fyllt. Så sker det  inte alltid. Hjälp att sortera finns i sorteringsguider. De kan du hitta bl a här http://www.sopor.nu/sorteraratt.aspx Det finns även material inklusive på många språk på förpackningsinsamlingen hemsida www.ftiab.se

Observera att du är skyldig att sortera och slänga ditt avfall på korrekt sätt. För de fraktioner som inte finns i ditt hus måste du slänga det i de Miljö- och återvinningsstationer som finns tillhandahållna av FTI respektive Karlskrona kommun. Det gäller även grovsopor som inte kan lämnas i fastighetens miljörum.

Vill du slippa reklam i brevlådan så sätt upp en lapp med text  som önskar ej reklam, tack, då slipper du sortera och slänga det.


Trapphus

Rökning är förbjudet i trapphus och i övriga allmänna utrymmen av hänsyn till de som ej tål rök. Tänk på att stänga dörrarna efter er och släpp ej in djur i trapphuset, ta hänsyn till allergikerna. Håll låg ljudnivå i trapphuset, för att inte störa grannarna. Barnvagnar, cyklar mm får inte ställas i entrén eller i trapphuset. Utrymmena måste vara fria för räddningstjänst och tidningsbud, samt inte minst för trappsädning.

TV
Kabel-tv leverantör är Com Hem AB telefon 0771-550 000 eller Karlskronaporten.

Vattenlås och avlopp
Vattenlås i lägenheten så som diskbänk, tvättställ samt dusch/badkarsbrunn är hyresgästens ansvar att rensa. Vi rensar eventuella stopp i avloppsrören när hyresgästen konstaterat att det är rensat i vattenlåset. Kom ihåg att sätta en hink under diskbänken eller tvättstället före du delar på vattenlåset.

Det är inte tillåtet att spola ner annat än toalettpapper i toalettstolen. Att spola ner fett i köksavloppet är heller inte tillåtet detta medför att när fettet stelnar sätts ledningarna igen, både i fastigheten och i ledningsnätet.

Vattenskada

Vid vattenskada ring felanmälan eller jourtjänst omgående.

Ventilation
För att ventilationen skall fungera, erfordras att de tilluftsventiler som finns vid eller i fönstren är öppna. Sätt alltså inte för ventilerna. I annat fall finns risk för baksug och dålig funktion. Vid användning av köksfläkten måste ett fönster vara öppet för att släppa in tillräckligt med luft.

Vårda lägenheten
Enligt hyreslagen skall du som hyresgäst vårda lägenheten. Detta innebär att du skall vara aktsam. Exempelvis måste du undvika sk. flottfläckar på tapeten och alltid ha säng med sänggavel som skydd. Du får sätta upp tavlor med mindre plugg men måste spackla igen de vid utflyttning. Gör du större hål som för väggtv så måste du tapetsera om. Vid en skada, till exempel en vattenskada,  måste du omedelbart anmäla detta till oss. Du ansvarar även för dina gäster.